கொண்டாட்டத்தில் ரெட்மி ! இந்த தீபாவளிக்கு எவ்வளவு விற்பனை தெரியுமா ? Xiaomi Says Sold 12 Million Devices During the Diwali Festive Sales

 

  கொண்டாட்டத்தில் ரெட்மி ! இந்த தீபாவளிக்கு எவ்வளவு விற்பனை தெரியுமா ? Xiaomi Says Sold 12 Million …

Read More