கொரோனா தடுப்பூசிக்கு முன்பதிவு செய்வது எப்படி? Corona Vaccination Registration in Tamilnadu

கொரோனா தடுப்பூசிக்கு எப்படி முன்பதிவு செய்வது என்பதைப் பற்றிய தகவலை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.. இந்தியாவில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட …

கொரோனா தடுப்பூசிக்கு முன்பதிவு செய்வது எப்படி? Corona Vaccination Registration in Tamilnadu Read More