How To Convert Image To PDF File In Android Phone In Tamil

Convert JPG to PDF for free – Image to pdf converter app free download

இமேஜ் பைல்களை பிடிஎப் பைல்களாக மாற்ற (Convert Image Files to PDF Files)

ஒரு புகைப்படத்தை PDF பைல்களாக மாற்ற பல்வேறு வழிமுறைகள் இருக்கின்றது. இந்தப் பதிவில் JPG to PDF Converter Free அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தி எப்படி இமேஜ் பைல்களை பிடிஎப் பைல்களாக மாற்றுவது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். JPG to PDF Converter Free இலவசமாக கிடைக்கின்றது. இந்த செயலியை பயன்படுத்தி மிக எளிதாக இமேஜ் பைல்களை பிடிஎப் பைல்களாக மாற்ற முடியும்.

JPG to PDF Converter FreeDownload

இந்த அப்ளிகேஷனை எப்படி பயன்படுத்துவது ?