2020- ல் Battery Saver அடிப்படையில் Whatsapp Dark Mode அப்டேட் வருகிறது : Whatsapp Latest Dark Mode Update

2020- ல் Battery Saver அடிப்படையில் Whatsapp Dark Mode அப்டேட் வருகிறது : Whatsapp Latest Dark Mode Update


இந்நிலையில் இதைப்பற்றின மற்றொரு புதிய தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. இந்த Whatsapp Dark Mode-ல் உங்களுடைய பேட்டரி அளவை வைத்து தானாகவே  Dark Modeக்கு செல்லும் அப்டேட்டை வாட்ஸ்அப் கொடுக்க இருக்கிறது .

இந்த அப்டேட் 2020தில் வாட்ஸ்அப் மற்ற பயனர்களுக்கும் கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.